Điểm thưởng dành cho acejikty

 1. 2
  Thưởng vào: 29/10/17

  50 bài viết

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi đạt được 50 bài viết

 2. 2
  Thưởng vào: 19/10/17

  5 like

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi có số lượt được Likes là 5 lần

 3. 2
  Thưởng vào: 4/10/17

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

 4. 1
  Thưởng vào: 7/9/17

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên

 5. 6
  Thưởng vào: 25/8/17

  6 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 6 tháng

 6. 3
  Thưởng vào: 10/8/16

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

 7. 2
  Thưởng vào: 23/7/16

  2 tháng

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 2 tháng

 8. 2
  Thưởng vào: 12/6/16

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 9. 1
  Thưởng vào: 29/5/16

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 10. 1
  Thưởng vào: 22/5/16

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 11. 1
  Thưởng vào: 15/5/16

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày

 12. 1
  Thưởng vào: 8/5/16

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên