Điểm thưởng dành cho Adam by

 1. 3
  Thưởng vào: 29/6/18

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

 2. 2
  Thưởng vào: 29/6/18

  2 tháng

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 2 tháng

 3. 2
  Thưởng vào: 14/3/18

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 4. 1
  Thưởng vào: 14/3/18

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 5. 1
  Thưởng vào: 27/2/18

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 6. 1
  Thưởng vào: 27/2/18

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày

 7. 1
  Thưởng vào: 7/2/18

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên