Điểm thưởng dành cho bily

 1. 2
  Thưởng vào: 1/10/18

  50 bài viết

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi đạt được 50 bài viết

 2. 6
  Thưởng vào: 10/6/18

  6 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 6 tháng

 3. 2
  Thưởng vào: 23/4/18

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

 4. 3
  Thưởng vào: 10/3/18

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

 5. 2
  Thưởng vào: 10/2/18

  2 tháng

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 2 tháng

 6. 1
  Thưởng vào: 25/1/18

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên

 7. 2
  Thưởng vào: 9/1/18

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 8. 1
  Thưởng vào: 28/12/17

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên

 9. 1
  Thưởng vào: 28/12/17

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 10. 1
  Thưởng vào: 20/12/17

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 11. 1
  Thưởng vào: 20/12/17

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày