Điểm thưởng dành cho công tử sài gòn

 1. 1
  Thưởng vào: 26/10/18

  20 Likes

  Huy hiệu dành cho ai có số lượt được Like là 20 lần

 2. 3
  Thưởng vào: 3/10/18

  100 bài viết. Thành viên tiềm năng

  Huy hiệu dành cho những ai đạt tới con số 100 bài viết

 3. 2
  Thưởng vào: 24/7/18

  5 like

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi có số lượt được Likes là 5 lần

 4. 6
  Thưởng vào: 22/2/18

  6 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 6 tháng

 5. 2
  Thưởng vào: 28/12/17

  50 bài viết

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi đạt được 50 bài viết

 6. 2
  Thưởng vào: 16/12/17

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

 7. 3
  Thưởng vào: 24/11/17

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

 8. 2
  Thưởng vào: 13/10/17

  2 tháng

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 2 tháng

 9. 2
  Thưởng vào: 28/9/17

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 10. 1
  Thưởng vào: 28/9/17

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 11. 1
  Thưởng vào: 27/8/17

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 12. 1
  Thưởng vào: 22/8/17

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày

 13. 1
  Thưởng vào: 10/8/17

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên

 14. 1
  Thưởng vào: 10/8/17

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên