Điểm thưởng dành cho Hoàng_long

 1. 1
  Thưởng vào: 22/2/18

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên

 2. 1
  Thưởng vào: 21/2/18

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên