T1G ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẾN VỚI WORLD CUP 2018 RUSSIA

Điểm thưởng dành cho kenhlike06

 1. 3
  Thưởng vào: 2/5/18

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

 2. 2
  Thưởng vào: 2/4/18

  2 tháng

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 2 tháng

 3. 2
  Thưởng vào: 9/3/18

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 4. 1
  Thưởng vào: 9/3/18

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 5. 1
  Thưởng vào: 9/3/18

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 6. 1
  Thưởng vào: 4/2/18

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên

 7. 1
  Thưởng vào: 4/2/18

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày