T1G ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẾN VỚI WORLD CUP 2018 RUSSIA

Điểm thưởng dành cho lamnguyen1210

 1. 1
  Thưởng vào: 11/7/18 lúc 03:33

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 2. 1
  Thưởng vào: 3/7/18

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên

 3. 1
  Thưởng vào: 3/7/18

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 4. 1
  Thưởng vào: 29/6/18

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày