T1G ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẾN VỚI WORLD CUP 2018 RUSSIA

Điểm thưởng dành cho Manhquynh

 1. 1
  Thưởng vào: 31/3/18

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên

 2. 6
  Thưởng vào: 7/1/18

  6 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 6 tháng

 3. 3
  Thưởng vào: 7/1/18

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

 4. 2
  Thưởng vào: 7/1/18

  2 tháng

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 2 tháng

 5. 2
  Thưởng vào: 20/10/16

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 6. 1
  Thưởng vào: 18/10/16

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 7. 1
  Thưởng vào: 18/10/16

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 8. 1
  Thưởng vào: 18/10/16

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày

 9. 1
  Thưởng vào: 19/9/16

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên