Điểm thưởng dành cho Phan Thị 56789

 1. 1
  Thưởng vào: 21/2/18

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 2. 1
  Thưởng vào: 21/2/18

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày

 3. 1
  Thưởng vào: 7/2/18

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên