Awards: Prime

 1. Thưởng vào: 16/6/18

  6 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 6 tháng

  Trophy points: 6

 2. Thưởng vào: 23/4/18

  50 Likes

  Huy hiệu dành cho ai được Like 50 lần

  Trophy points: 4

 3. Thưởng vào: 15/3/18

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

  Trophy points: 3

 4. Thưởng vào: 3/1/18

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

  Trophy points: 2

 5. Thưởng vào: 30/12/17

  20 Likes

  Huy hiệu dành cho ai có số lượt được Like là 20 lần

  Trophy points: 1