Điểm thưởng dành cho Prime

 1. 6
  Thưởng vào: 16/6/18

  6 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 6 tháng

 2. 4
  Thưởng vào: 23/4/18

  50 Likes

  Huy hiệu dành cho ai được Like 50 lần

 3. 3
  Thưởng vào: 15/3/18

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

 4. 2
  Thưởng vào: 21/2/18

  2 tháng

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 2 tháng

 5. 2
  Thưởng vào: 13/1/18

  50 bài viết

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi đạt được 50 bài viết

 6. 2
  Thưởng vào: 12/1/18

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 7. 2
  Thưởng vào: 3/1/18

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

 8. 1
  Thưởng vào: 2/1/18

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 9. 1
  Thưởng vào: 30/12/17

  20 Likes

  Huy hiệu dành cho ai có số lượt được Like là 20 lần

 10. 1
  Thưởng vào: 26/12/17

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 11. 2
  Thưởng vào: 24/12/17

  5 like

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi có số lượt được Likes là 5 lần

 12. 1
  Thưởng vào: 23/12/17

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên

 13. 1
  Thưởng vào: 22/12/17

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên

 14. 1
  Thưởng vào: 19/12/17

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày