Awards: BỐ GIÀ MAFIA

 1. Thưởng vào: 16/5/17

  600 bài viết

  Huy hiệu cho thành viên đạt 600 bài viết

  Trophy points: 10

 2. Thưởng vào: 5/4/17

  200 Likes

  Huy hiệu dành cho thành viên được 200 lượt Likes

  Trophy points: 7

 3. Thưởng vào: 1/8/17

  6 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 6 tháng

  Trophy points: 6

 4. Thưởng vào: 23/3/17

  100 Likes. Nhân vật được yêu thích

  Huy hiệu dành cho thành viên được 100 lượt Likes

  Trophy points: 5

 5. Thưởng vào: 15/3/17

  50 Likes

  Huy hiệu dành cho ai được Like 50 lần

  Trophy points: 4

 6. Thưởng vào: 24/3/17

  200 bài viết. Thành viên tiêu biểu

  Huy hiệu cho thành viên đạt 200 bài viết

  Trophy points: 4

 7. Thưởng vào: 16/3/17

  100 bài viết. Thành viên tiềm năng

  Huy hiệu dành cho những ai đạt tới con số 100 bài viết

  Trophy points: 3

 8. Thưởng vào: 30/4/17

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

  Trophy points: 3

 9. Thưởng vào: 24/2/17

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

  Trophy points: 2

 10. Thưởng vào: 28/2/17

  20 Likes

  Huy hiệu dành cho ai có số lượt được Like là 20 lần

  Trophy points: 1