Điểm thưởng dành cho BỐ GIÀ MAFIA

 1. 6
  Thưởng vào: 1/8/17

  6 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 6 tháng

 2. 10
  Thưởng vào: 16/5/17

  600 bài viết

  Huy hiệu cho thành viên đạt 600 bài viết

 3. 3
  Thưởng vào: 30/4/17

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

 4. 8
  Thưởng vào: 11/4/17

  400 bài viết

  Thành viên được thưởng 8 điểm thành tích khi đạt được 400 bài viết

 5. 7
  Thưởng vào: 5/4/17

  200 Likes

  Huy hiệu dành cho thành viên được 200 lượt Likes

 6. 2
  Thưởng vào: 30/3/17

  2 tháng

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 2 tháng

 7. 4
  Thưởng vào: 24/3/17

  200 bài viết. Thành viên tiêu biểu

  Huy hiệu cho thành viên đạt 200 bài viết

 8. 5
  Thưởng vào: 23/3/17

  100 Likes. Nhân vật được yêu thích

  Huy hiệu dành cho thành viên được 100 lượt Likes

 9. 3
  Thưởng vào: 16/3/17

  100 bài viết. Thành viên tiềm năng

  Huy hiệu dành cho những ai đạt tới con số 100 bài viết

 10. 4
  Thưởng vào: 15/3/17

  50 Likes

  Huy hiệu dành cho ai được Like 50 lần

 11. 1
  Thưởng vào: 28/2/17

  20 Likes

  Huy hiệu dành cho ai có số lượt được Like là 20 lần

 12. 2
  Thưởng vào: 27/2/17

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 13. 2
  Thưởng vào: 26/2/17

  50 bài viết

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi đạt được 50 bài viết

 14. 2
  Thưởng vào: 24/2/17

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

 15. 2
  Thưởng vào: 22/2/17

  5 like

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi có số lượt được Likes là 5 lần

 16. 1
  Thưởng vào: 20/2/17

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên

 17. 1
  Thưởng vào: 17/2/17

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 18. 1
  Thưởng vào: 10/2/17

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 19. 1
  Thưởng vào: 3/2/17

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày

 20. 1
  Thưởng vào: 31/1/17

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên