T1G ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẾN VỚI WORLD CUP 2018 RUSSIA

Điểm thưởng dành cho thenorthstar

 1. 1
  Thưởng vào: 11/7/18 lúc 19:57

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 2. 1
  Thưởng vào: 4/7/18

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 3. 2
  Thưởng vào: 1/7/18

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

 4. 1
  Thưởng vào: 30/6/18

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày

 5. 1
  Thưởng vào: 24/6/18

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên

 6. 1
  Thưởng vào: 20/6/18

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên