Điểm thưởng dành cho Thienan88

 1. 5
  Thưởng vào: 19/5/18

  100 Likes. Nhân vật được yêu thích

  Huy hiệu dành cho thành viên được 100 lượt Likes

 2. 6
  Thưởng vào: 21/4/18

  6 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 6 tháng

 3. 4
  Thưởng vào: 12/4/18

  200 bài viết. Thành viên tiêu biểu

  Huy hiệu cho thành viên đạt 200 bài viết

 4. 4
  Thưởng vào: 10/4/18

  50 Likes

  Huy hiệu dành cho ai được Like 50 lần

 5. 1
  Thưởng vào: 25/3/18

  20 Likes

  Huy hiệu dành cho ai có số lượt được Like là 20 lần

 6. 3
  Thưởng vào: 25/3/18

  100 bài viết. Thành viên tiềm năng

  Huy hiệu dành cho những ai đạt tới con số 100 bài viết

 7. 2
  Thưởng vào: 6/3/18

  50 bài viết

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi đạt được 50 bài viết

 8. 2
  Thưởng vào: 1/3/18

  5 like

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi có số lượt được Likes là 5 lần

 9. 2
  Thưởng vào: 26/2/18

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

 10. 3
  Thưởng vào: 14/2/18

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

 11. 2
  Thưởng vào: 16/1/18

  2 tháng

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 2 tháng

 12. 2
  Thưởng vào: 18/11/17

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 13. 1
  Thưởng vào: 11/11/17

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 14. 1
  Thưởng vào: 31/10/17

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 15. 1
  Thưởng vào: 30/10/17

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên

 16. 1
  Thưởng vào: 28/10/17

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên

 17. 1
  Thưởng vào: 25/10/17

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày