T1G ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẾN VỚI WORLD CUP 2018 RUSSIA

Điểm thưởng dành cho Tiên Non

 1. 1
  Thưởng vào: 10/7/18

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên

 2. 2
  Thưởng vào: 8/7/18

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 3. 1
  Thưởng vào: 8/7/18

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 4. 1
  Thưởng vào: 8/7/18

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 5. 1
  Thưởng vào: 8/7/18

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày