Điểm thưởng dành cho Tình 1 Giờ

 1. 5
  Thưởng vào: 20/3/17

  100 Likes. Nhân vật được yêu thích

  Huy hiệu dành cho thành viên được 100 lượt Likes

 2. 4
  Thưởng vào: 29/9/16

  50 Likes

  Huy hiệu dành cho ai được Like 50 lần

 3. 6
  Thưởng vào: 21/9/16

  6 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 6 tháng

 4. 2
  Thưởng vào: 16/7/16

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

 5. 3
  Thưởng vào: 23/6/16

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

 6. 2
  Thưởng vào: 20/5/16

  2 tháng

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 2 tháng

 7. 1
  Thưởng vào: 2/5/16

  20 Likes

  Huy hiệu dành cho ai có số lượt được Like là 20 lần

 8. 2
  Thưởng vào: 19/4/16

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 9. 1
  Thưởng vào: 10/4/16

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên

 10. 1
  Thưởng vào: 10/4/16

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên

 11. 1
  Thưởng vào: 9/4/16

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 12. 1
  Thưởng vào: 2/4/16

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 13. 2
  Thưởng vào: 28/3/16

  5 like

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi có số lượt được Likes là 5 lần

 14. 1
  Thưởng vào: 28/3/16

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày