Điểm thưởng dành cho Tinh1dem85

 1. 5
  Thưởng vào: 24/11/16

  100 Likes. Nhân vật được yêu thích

  Huy hiệu dành cho thành viên được 100 lượt Likes

 2. 6
  Thưởng vào: 18/11/16

  6 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 6 tháng

 3. 3
  Thưởng vào: 11/11/16

  100 bài viết. Thành viên tiềm năng

  Huy hiệu dành cho những ai đạt tới con số 100 bài viết

 4. 4
  Thưởng vào: 23/9/16

  50 Likes

  Huy hiệu dành cho ai được Like 50 lần

 5. 2
  Thưởng vào: 17/9/16

  50 bài viết

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi đạt được 50 bài viết

 6. 2
  Thưởng vào: 4/9/16

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

 7. 3
  Thưởng vào: 18/8/16

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

 8. 1
  Thưởng vào: 11/8/16

  20 Likes

  Huy hiệu dành cho ai có số lượt được Like là 20 lần

 9. 2
  Thưởng vào: 2/8/16

  2 tháng

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 2 tháng

 10. 2
  Thưởng vào: 16/6/16

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 11. 2
  Thưởng vào: 8/6/16

  5 like

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi có số lượt được Likes là 5 lần

 12. 1
  Thưởng vào: 7/6/16

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 13. 1
  Thưởng vào: 31/5/16

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 14. 1
  Thưởng vào: 23/5/16

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên

 15. 1
  Thưởng vào: 23/5/16

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày

 16. 1
  Thưởng vào: 16/5/16

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên