Điểm thưởng dành cho traibacky

 1. 1
  Thưởng vào: 30/3/17

  20 Likes

  Huy hiệu dành cho ai có số lượt được Like là 20 lần

 2. 2
  Thưởng vào: 1/12/16

  50 bài viết

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi đạt được 50 bài viết

 3. 6
  Thưởng vào: 12/11/16

  6 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 6 tháng

 4. 2
  Thưởng vào: 21/10/16

  5 like

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi có số lượt được Likes là 5 lần

 5. 3
  Thưởng vào: 12/8/16

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

 6. 2
  Thưởng vào: 11/7/16

  2 tháng

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 2 tháng

 7. 2
  Thưởng vào: 10/7/16

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

 8. 2
  Thưởng vào: 14/6/16

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 9. 1
  Thưởng vào: 1/6/16

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 10. 1
  Thưởng vào: 25/5/16

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 11. 1
  Thưởng vào: 19/5/16

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày

 12. 1
  Thưởng vào: 11/5/16

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên

 13. 1
  Thưởng vào: 10/5/16

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên