T1G ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẾN VỚI WORLD CUP 2018 RUSSIA

Điểm thưởng dành cho tranhuutam

 1. 1
  Thưởng vào: 12/7/18 lúc 11:40

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 2. 1
  Thưởng vào: 10/7/18

  20 Likes

  Huy hiệu dành cho ai có số lượt được Like là 20 lần

 3. 1
  Thưởng vào: 5/7/18

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày

 4. 2
  Thưởng vào: 5/7/18

  50 bài viết

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi đạt được 50 bài viết

 5. 2
  Thưởng vào: 2/7/18

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

 6. 2
  Thưởng vào: 29/6/18

  5 like

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi có số lượt được Likes là 5 lần

 7. 1
  Thưởng vào: 29/6/18

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên

 8. 1
  Thưởng vào: 28/6/18

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên