Điểm thưởng dành cho Tronic

 1. 6
  Thưởng vào: 9/7/17

  6 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 6 tháng

 2. 2
  Thưởng vào: 15/5/17

  50 bài viết

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi đạt được 50 bài viết

 3. 1
  Thưởng vào: 5/5/17

  20 Likes

  Huy hiệu dành cho ai có số lượt được Like là 20 lần

 4. 2
  Thưởng vào: 3/5/17

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

 5. 2
  Thưởng vào: 14/4/17

  5 like

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi có số lượt được Likes là 5 lần

 6. 3
  Thưởng vào: 14/4/17

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

 7. 1
  Thưởng vào: 19/3/17

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên

 8. 2
  Thưởng vào: 12/3/17

  2 tháng

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 2 tháng

 9. 2
  Thưởng vào: 5/2/17

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 10. 1
  Thưởng vào: 2/2/17

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 11. 1
  Thưởng vào: 2/2/17

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 12. 1
  Thưởng vào: 11/1/17

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày

 13. 1
  Thưởng vào: 4/1/17

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên