T1G ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẾN VỚI WORLD CUP 2018 RUSSIA

Điểm thưởng dành cho Tử Thần HP

 1. 2
  Thưởng vào: 9/7/18

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 2. 1
  Thưởng vào: 28/6/18

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 3. 20
  Thưởng vào: 27/6/18

  1000 bài viết. Thành viên gắn bó

  Huy hiệu cho những ai đạt được con số 1000 bài viết. Đây là thành viên rất gắn bó với diễn đàn.

 4. 10
  Thưởng vào: 22/6/18

  600 bài viết

  Huy hiệu cho thành viên đạt 600 bài viết

 5. 1
  Thưởng vào: 21/6/18

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 6. 8
  Thưởng vào: 21/6/18

  400 bài viết

  Thành viên được thưởng 8 điểm thành tích khi đạt được 400 bài viết

 7. 14
  Thưởng vào: 19/6/18

  500 Likes. Siêu sao - Super Star

  Huy hiệu dành cho những ai có số lượt được Like là 500 lần. Được yêu thích như Siêu sao

 8. 4
  Thưởng vào: 19/6/18

  200 bài viết. Thành viên tiêu biểu

  Huy hiệu cho thành viên đạt 200 bài viết

 9. 7
  Thưởng vào: 19/6/18

  200 Likes

  Huy hiệu dành cho thành viên được 200 lượt Likes

 10. 5
  Thưởng vào: 19/6/18

  100 Likes. Nhân vật được yêu thích

  Huy hiệu dành cho thành viên được 100 lượt Likes

 11. 4
  Thưởng vào: 18/6/18

  50 Likes

  Huy hiệu dành cho ai được Like 50 lần

 12. 1
  Thưởng vào: 18/6/18

  20 Likes

  Huy hiệu dành cho ai có số lượt được Like là 20 lần

 13. 3
  Thưởng vào: 18/6/18

  100 bài viết. Thành viên tiềm năng

  Huy hiệu dành cho những ai đạt tới con số 100 bài viết

 14. 2
  Thưởng vào: 17/6/18

  5 like

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi có số lượt được Likes là 5 lần

 15. 2
  Thưởng vào: 17/6/18

  50 bài viết

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi đạt được 50 bài viết

 16. 2
  Thưởng vào: 15/6/18

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

 17. 1
  Thưởng vào: 15/6/18

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày

 18. 1
  Thưởng vào: 9/6/18

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên

 19. 1
  Thưởng vào: 7/6/18

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên